Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Program for klimafolkemødet 30. august 2019

 

Program:

Klokken 16.00 – 20.00
KulturØpladsen,  Østergade, Jernbanegade og pladsen foran Kvickly er fyldt med boder, hvor du kan finde inspiration til, hvad du kan gøre for klimaet og blive klogere på, hvilke projekter, der allerede er i gang.

Se oversigten over KulturØpladsen her.

Samtaler:

På KulturØpladsen vil to samtaletelte være centrum for debat, diskussion og samtaler om en klimavenlig fremtid.

Kl. 16.00 – Middelfart og Monopolet
Hvor: Det blå telt 
Deltagere: Fhv. minister og formand for FN’s Generalforsamling Mogens Lykketoft (A),
MF og fhv. klima,- energi -og forsyningsminister Lars Christian Lilleholt (V) og MF  og fhv. klima,- energi -og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen (R).
Moderator: Christian Ibsen, Direktør, Concito.

I Middelfart Og Monopolet tager vi fat i de største udfordringer, samfundet står overfor i forhold til at løse klimaudfordringerne. Hvad skal vi gøre lokalt, hvordan hjælper vi hinanden med at overholde de internationale forpligtelser, kan lille Danmark gøre en forskel, og hvad kommer det hele til at betyde for vores hverdag? Men det kommer også til at handle om de små ting i hverdagen. Hvad gør du f.eks. hvis din chef beder dig om at flyve flere gange om året, når du gerne vil spare på C02'en? Kom og stil spørgsmål til monopolet eller send dine spørgsmål til christa.boisen@middelfart.dk, så stiller vi dem videre.

Kl. 16.15 – Lokal klimahandling NU!
Hvor: Det grønne telt
Deltagere: Regionsrådsformand, formand for Danske Regioner Stephanie Lose (V), Medlem af ungeklimarådet og maskinmester Henrik Schneider, Formand for KL's Miljø- og Forsyningsudvalg, borgmester Jacob Bjerregaard (A), Fredericia, MF, klima- og energiordfører Signe Munk (F), Klimaambassadør Connie Hedegaard, Borgmester Johannes Lundsfryd Jensen (A), Middelfart
Moderator: Redaktionschef Peter Hagmund-Hansen, Fyens Stiftstidende.

I Parisaftalen forpligtede adskillige nationer sig til at arbejde for at mindske konsekvenserne ved global opvarmning og klimaforandringer. De internationale aftaler er vigtige, men hvordan hjælper vi lokalt til at nå ambitionerne om netto nul C02-udledning i 2050? Kommunerne kommer i særlig grad til at løfte byrden med at klimasikre og klimatilpasse. Men hvad er egentlig vigtigst? At forberede os på konsekvenserne, eller forsøge at stoppe dem? Hvordan kommer vi ud over stepperne og skaber lokal klimahandling NU!?

 

Kl. 17.00 – Cirkulær økonomi - sund fornuft for vores miljø og for vores pengepung
Hvor: Det blå telt 
Deltagere: Professor og centerleder Henrik Wenzel, SDU, Formand Middelfart Erhvervsråd Kim Svaneborg, MF, klima- og energiordfører Signe Munk (F), Forretningsudvikler Jeanette Kristensen, Erhvervshus Sydjylland, Direktør Claus Juul Nielsen, Gamle Mursten
Moderator: Klimaambassadør Connie Hedegaard.

 
Cirkulær økonomi handler om at gøre væksten bæredygtig. At bruge vores naturressourcer og designe vores produkter på en måde, så råvarer, der er udvundet, bruges så fornuftigt og så mange gange som muligt. Og ikke ender på en losseplads, men i et nyt produkt. En omstilling til en mere cirkulær økonomi rummer ikke kun et stort potentiale for miljøet, men også helt nye muligheder for virksomhederne – muligheder, der kan skabe nye arbejdspladser og give konkurrencemæssige fordele internationalt. Alle pile peger lige nu på fremme af cirkulær økonomi - men hvordan skaber vi sammen de rammebetingelser og incitamenter, der kan sætte yderligere skub i udviklingen?

Kl. 17.00 – Træf det bæredygtige madvalg
Hvor: Det grønne telt
Deltagere: EP Christel Schaldemose (A), Partner og medstifter Hjalmar Van Der Buchwald, Gro Lys og Micro Greens Danmark, Forfatter Dorthe Chakravarty, Landechef for Too Good To Go i Danmark, Heidi Boye, PhD. i forbrugeradfærd, Formand for Social- og Sundhedsudvalget Kaj Johansen (A)
Moderator: Redaktionschef Rikke Dal, Alt for damerne

Når du putter æg, mælk, kød og andet mad i indkøbskurven, er du også med til øge den globale opvarmning. Faktisk står fødevareforbruget for 20-25 procent af en gennemsnitsdanskers CO2-regnskab. Overalt i verden bidrager fødevareproduktionen negativt til den globale opvarmning og miljøet gennem blandt andet skovrydning og kobøvser. Hvis vi skal nedbringe vores C02-udledning skal vi til og træffe bæredygtige madvalg. Men hvad er bæredygtig mad egentlig, og hvordan vender vi os til at undvære hakkebøfferne og flæskestegen til kartoflerne?

Kl. 17.45 – Brug, forbrug og genbrug
Hvor: Det grønne telt
Deltagere: Antropolog Stine B. Helles, Samfunds- og forretningsudvikler, iværksætter og politiker, Anders Koed Jensen, TrÆls, Partner og medstifter Kristoffer Ravnbøl, Naboskab, Formand for Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Mikkel Dragmose-Hansen (F)
Moderator: Kunsthåndværker, håndarbejdslærer og psykolog, Ph.d.Anne Kirketerp

Vi forbruger globalt, som om vi havde 1,7 jordklode til rådighed. Danskerne er blandt de helt store syndere. Vi forbruger nemlig, som om vi havde hele 3,6 jordkloder til rådighed. Det danske forbrug er dermed mere end dobbelt så stort som verdensgennemsnittet. Danmark ligger også pænt over det europæiske gennemsnit, som ligger på 2,8 jordkloder. Hvis vi skal nå vores ambitioner om at holde klodens temperaturstigning under 2 grader, skal vi lave grundlæggende om på måden, vi forbruger på. Men hvordan gør vi det, og hvad står i vejen for en mere bæredygtig måde at forbruge på?

Kl. 18.00 – Uddeling af Klimastafetten:
Hvor:Det blå telt
Borgmester Johannes Lundsfryd Jensen og klimaambassadør Connie Hedegaard overækker årets Klimastafet.
Nominerede: Sol over Brenderup, Grøn Vedvarende Energi, Green Light A/S og Lillebæltskolen

Kl. 18.30 – Klimafællesskaber – sådan gør vi.
Hvor: Det grønne telt
Deltagere: Ildsjæl Ole Back, Føns Nærvarme, Ildsjæl Hans Christian Jørgensen, Sol over Brenderup,  MF Rasmus Helveg Petersen (B), Formand for Miljø- og Energiudvalget Morten Weiss-Pedersen (C), Byrådsmedlem Paw Nielsen (Ø)
Moderator: Klimaambassadør Connie Hedegaard

Lokale initiativer for grøn omstilling er afgørende for succes. Vi ser nærmere på ”Sol over Brenderup”, hvor lokale ildsjæle vil skabe en solcellepark på det der svarer til 1½ fodboldbane. Hvordan griber de det an? Hvad kan man gøre? Samtalen kommer også med tips og ideer fra andre succesfulde klimaprojekter i Kommunen.

Kl. 19.00 – Klæd dig på for klimaet
Hvor: Jernbanegade
Deltagere: Modeforskeren Ulla Ræbild, Designskolen Kolding, Butiksindehaver Liset Skov, Minikartellet Middelfart, Antropolog Stine B. Helles, Samfunds- og forretningsudvikler, iværksætter og politiker, Formand for Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Mikkel Dragmose-Hansen (F)
Moderator: Brobygger og direktør Lene Lawaetz, Brobygning Middelfart.

Hvad kan du som forbruger gøre, for at din garderobe bliver mere bæredygtig. Hvad kan vi sammen gøre for, at Middelfart bliver førende inden for salg og genbrug af bæredygtigt tøj?

Kl. 19.00 – Bæredygtigt byggeri og byplanlægning.
Hvor: Det blå telt
Deltagere: EP Christel Schaldemose (A), MF, klima- og energiordfører Signe Munk (F), Arkitekt & projektleder Helle Baker, Cowi, Huset og næstformand Foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger (FBBB) Bo Riisbjerg Thomsen, Byrådsmedlem Alex Gren (A)
Moderator: Lasse Koefoed Nielsen, formand for Landsforeningen Økologisk Byggeri.

Bæredygtigt byggeri tager hensyn til miljømæssig, økonomisk og social bæredygtighed. Bæredygtigt byggeri er en stigende nødvendighed, men hvordan tænker vi det ind, når vi udvikler vores byer, som samtidig skal have plads til stadigt flere mennesker? Hvordan sætter vi fokus på bæredygtigt byggeri og gør det til en grundsten i byplanlægningen? Når det kommer til bæredygtigt byggeri og byplanlægning er det helt nødvendigt, at kommunerne tager ansvar. Der er masser af gode idéer, men hvordan sørger vi for, at der er kort vej fra tanke til handling, og hvilke udfordringer står i vejen for bæredygtigt byggeri og byplanlægning?

Kl. 19.15 – Generationerne for en klimavenlig fremtid.
Samtale: Det grønne telt
Deltagere: Birte Gam-Jensen, Bedsteforældrenes Klimaaktion, Jette Erichsen, Ældrerådet, Medlem af ungeklimarådet og maskinmester Henrik Schneider, Cecilie Fly og Philipa Nielsen , Anna Trolles Skole, Partner og medstifter Kristoffer Ravnbøl, Naboskab, Formand for Skoleudvalget Jens Backer Mogensen (S)
Moderator: Klimachef Morten Westergaard

Tid og tidsperspektiv kan variere afhængigt af, hvor man er i livet. Vi taler om tid til klimahandling med unge og ældre. Er der forskel på opfattelse af, hvor travlt vi har med den grønne omstilling, og er man mere eller mindre forpligtiget til klimahandling afhængig af, hvor man er i livet?
Klimamøde2


Boder på KulturØpladsen

Klimasamtaler - spil samtalespillet
Her behøver du ikke at være ekspert på energi, C02-udledning og bæredygtige valg for at deltage i en klimasamtale. Læg din brik på det emne, du gerne vil snakke om, og så sætter ordstyreren samtalen i gang. Her er ingen rigtige eller forkerte svar: målet er dialog og samtale.

Har du regnet den ud?
Kom og mød en lokal klimaentreprenør, der kan give dig gode råd til, hvordan du kan håndtere regnvand på egen grund og være med til at minimere risikoen for oversvømmelse hos dig selv og dine naboer. Hør om de forskellige løsninger for afledning af regnvandet og se gode 1:1 løsninger med regnvandsopsamling, faskiner, regnbede, permeable belægninger og grønt tag.

Klimalaboratoriet – Næste generation
Bliv klogere på ”Klimalaboratoriet – Næste generation”, som er navnet på projektet, hvor kommunens skoler sammen med lokale virksomheder, Børn-, Unge- og Fritidsforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen udvikler et undervisningsspor, der skal gøre eleverne på mellemtrin og overbygning bevidste om klimaet og de mekanismer, der påvirker det positivt og negativt. Boden passes af lokale politikere fra Skoleudvalget. Kom også og hør om visionen for de næste fire år på skoleområdet.

Hvordan beskytter vi vores grundvand?
Rent og rigeligt drikkevand er en unik ressource, som vi skal passe på! Kom og hør om, hvordan jorden kan beskytte sig selv, og test selv, hvilke jordtyper der har en god beskyttelse. Hvordan har drikkevandet det i Middelfart kommune? Er der vand nok til at fylde svømmebassinet, og skal vi være bange for pesticider i drikkevandet?

Grøn fjernvarme
Middelfart Fjernvarme - kommunens største fjervarmeværk – inviterer til en snak om fjernvarme.
Der gives gode spare-råd, så du kan blive klogere på, hvordan du selv kan spare på varmen.
Download e-forsynings app’en og hold øje med dit eget varmeforbrug.

Vild med vilje
Middelfart Gymnasium & HF vil fortælle om deres bæredygtighedsprojekter – f.eks. ’Vild med vilje’, der forvandler jordstykket vest for skolen til et stykke rigt og mangfoldigt natur. Det er det første gymnasium i Danmark, der er med i bevægelsen ’Vild Med Vilje’, der handler om at skabe en vild og rig natur i Danmark - ved faktisk ikke at gøre noget som helst! Kom også og hør om gymnasiets nye sø, som både er vild med vilje og et klimaprojekt, der skal aflaste kloaknettet i byen.

Vandkassen
Kan du kontrollere vandet? Hvor løber vandet hen? Udforsk "Vandkassen" og se, om du kan hjælpe vandet det rette sted hen.

Planlægning af ny bæredygtig bydel i Middelfart
Middelfart Kommune har sat gang i en vision- og udviklingsplan for en ny bæredygtig og selvforsynende bydel. Den ny bydel skal fungere som et eksempelprojekt hvor nye teknologier integreres i attraktive boligbebyggelse og hvor de bæredygtige løsninger bliver en del af områdets identitet og servicetilbud til beboerne.

Bæredygtigt cirkulært byggeri med genbrugte byggematerialer
Der er et enormt potentiale for at nedbringe den globale CO2 udledning ved at genbruge byggematerialer, frem for at producere nye. Kom og vær med til ved håndkraft at rense kalkmørtel af en håndfuld gamle mursten og prøv at stable de afrensede sten på paller, så de er klar til at blive muret op igen.

Møbler fra overskudsmateriale
Initiativet TrÆls tænker cirkulært i den måde, de producerer produkter på. De bruger alt fra gamle materialer til rest- og overskudstræ, engangspaller, spildtræ, nedrivningsmaterialer m.m. - stort set alt kan genanvendes. Materialerne kommer fra mange forskellige steder. Blandt andet har de lavet genbrugsmøbler af træ fra en gammel ejendom i Båring.

KlimaByen
KlimaByen i Middelfart er Danmarks største demonstrationsprojekt for byudvikling gennem klimatilpasning. Hør om etaperne i KlimaByen, hvilke udfordringer og løsninger, der er valgt for de forskellige områdetyper: Villakvarterer, rekreative områder, kirkegårde samt byens historiske bykerne og havn.

FN’s 17. verdensmål
Verdensmålene udgør 17 konkrete mål og 169 delmål, som forpligter alle FN’s 193 medlemslande til helt at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst. Til Folkemødet om fremtidens klima kan du blive klogere på verdensmålene.

Sail For the Goals
I 'Sail For The Goals' mødes virksomheder og skoler på vandet i Naturpark Lillebælt ved KulturØen i Middelfart. Her dystes med det fælles mål, at oplyse om vigtigheden i de 17 verdensmål.

Hvert hold har udvalgt det mål, de synes er vigtigst, og som de vil kæmpe for, og de bærer dagen igennem et flag, som symboliserer netop deres mål. Der sejles i 37-fods toptunede Match Race både, der bemandes af 5-6 personer + en instruktør. Med sig har de en topsejler, som kan hjælpe dem og som vil sikre at regler og sikkerhed overholdes. Men når de sejler ræs, er det virksomheden selv, der bemander alle pladser og tager beslutninger.

Bedsteforældrenes Klimaaktion
Kan man være for gammel til at gå op i klimaforandringerne? Nej, siger Bedsteforældrenes Klimaaktion. Kom og hør deres bud på, hvordan alle generationer arbejder for at løse klimakrisen. Bedsteforældrenes Klimaaktion vil sætte fokus på klimaet, få politikerne til at tage ansvar og handle på det og sikre børnebørnene en god fremtid.

Klimalaboratoriet – hvad gør Middelfart Kommune?
Kom og mød klimaledelsen i Middelfart Kommune, hør hvad vi har gjort og kom med dit bud på byrådets fremtidige politik. Boden passes af lokale politikere fra Teknisk Udvalg og Miljø- og energiudvalget i samarbejde.

CLEAN’s energitrailer
Vi åbner CLEAN’s energitrailer, der er spækket med grønne løsninger til inspiration for dig. Lad os tage en uvildig snak om dine muligheder for at vende forbrugsudgifterne til en reel investering i boligen. Energihåndværker og energirådgiver Jørgen P. Jensen fra den lokale virksomhed Niels E. Jensen står klar til at svare på dine spørgsmål.

Del bilen og KørMed
Hvordan kan vi gøre livet lettere – på en miljøvenlig måde? Vores transport mellem hjem og skole, arbejde, fritidsaktiviteter er et sted at starte! Middelfart Kommune har derfor - sammen med blandt andet lokalområderne Føns, Husby-Tanderup og Røjlehalvøen – sat gang i samkørselsprojektet KørMed. Kom og hør hvad KørMed består af, og hvilke løsninger vi tester med borgerne her i efteråret. Måske har du lyst til at melde dig til at være med til at teste? Eller bliver inspireret til selv at starte samkørsel op, der hvor du bor?

Soldrevne gadelamper
Ole Bo Laursen og Jan Jacobsen fra Grøn Vedvarende Energi (GVE) har i samarbejde med Middelfart Kommune udviklet soldrevne gadelamper.

Indendørs gartning og øvrige grønne opfindelse.
Micro Greens Danmark,  inviterer til oplysende samtale om et bæredygtigt madvalg. Med vores innovative måde at dyrke grønt på, er vi i fronten i forhold til at skabe en "ren" mad produktion. Vi arbejder med en stor del af FNs verdensmål, og ved at huske på dem i hverdagen, kan vi hjælpe med nemmere at opnå en grønnere hverdag. Vi medbringer spirer i forskellige stadier og viser, hvordan man gør, og giver smagsprøver! Vi glæder os til at snakke om vores hverdag sammen med jer.

Regnvand som ressource
Oversvømmelser i tætte byområder under skybrud er en stor udfordring i mange byer. Ved at udnytte vejopbygning, private haver og grønne arealer til opmagasinering kan regnvandet i stedet ændres til en ressource, og bruges i private haver og til vanding af træer langs vejene. LAR-regulatoren er udviklet af HydroSystems i Middelfart til at styre vandet ved store regnskyl.

Kom og se, hvordan LAR-regulatoren ser ud, og hør, hvordan regnvandet kan blive en ressource for alle grundejere.

Miljøvenlig pakkedistribution
Fremtidens miljøvenlige byer skal ikke fyldes med pakke- og fragtbiler, der alle køre på fossilbrændstof. Fremtiden kræver en mere intelligent måde at tænke pakke distribution.
En lokal terminal udenfor bymidten og levering med el-biler (varebiler og lastbiler der er drevet på el) er måske vejen frem?
Citylogistik viser et køretøj og fortæller om planerne og visionerne.

Speakers klima Corner
- Alle i samme båd.
Klimaet påvirker os alle og er vores alles ansvar. Men hvad skal vi gøre? Hvordan skal vi gøre det - og hvorfor? Kom med din mening og ideer. Book gerne en tid eller stå klar til at hoppe om bord, når mikrofonen gives fri.

Bogbar
Biblioteket sælger ud af kasserede bøger og CD’er.

Bæredygtige blomster
Mange af de afskårne blomster, der kan købes hos blomsterhandlere og supermarkeder er dyrket i drivhuse og transporteret langt. De fleste er også sprøjtet med pesticider til gene for miljøet og grundvandet. I Regitzes have i Gelsted dyrkes blomster efter økologisk og biodynamiske principper. Se et udvalg af blomsterne og hør hvordan de dyrkes.

Folkehøring om Verdensmålene - udstilling
I foråret blev der afholdt 5 folkehøringer om verdensmålene rundt omkring i Danmark – den ene i Middelfart. Her kom små 50 mennesker bosiddende i Middelfart kommune med ideer til, hvordan verdensmålene kan blive til hverdagsmål, og de svarede på spørgsmål om deres holdning til verdensmålene.

Nogle af svarene og ideerne kan du se på udstillingen om Folkehøringen, der frem til klimafolkemødet står i Mødecenteret på rådhuset. På selve klimafolkemødet vil udstillingen være at finde på KulturØpladsen.

Det er Folkemødet Bornholm der stod bag høringerne, og Chora 2030 der har hjulpet til at afholde og præsentere resultater fra høringen.

Grønne indkøb og alternativer til engangsplast
Careman ApS viser mulighederne for grønnere indkøb af inventar og forbrugsartikler med miljø og funktionalitet i tankerne. Vi fremviser vores affaldsløsninger, som medvirker til store besparelser af både forbrug og CO2 udledning. Desuden er en af vores forcer at finde alternativer til engangplast - derfor vil vi også medbringe naturens egne sugerør, økologiske bambuskopper, service i sukkerrør og meget mere.

Projekt Cheptigit Primary School - Kenya
Humanistisk forening der arbejder sammen med Cheptigit Primary School og den lokale CBO-gruppe. Der er fokus på emnerne: Uddannelse, Grøn Energi og Organic Farming. Samarbejdet foregår med udgangspunkt i deres behov og ønsker.

Bæredygtige byggeløsninger
Hvordan bygger du en solcelle? Få svaret her. Brenderup Højskole medbringer desuden et kompost toilet, som der males på med bæredygtigt maling. Her er mulighed for at atprøve hjemmelavet maling og få opskrifter herpå.

Blomster i genbrugsmaterialer
Brenderup Højskole kommer med en bod med en aktivitet... der laves blomster i genbrugsmaterialer. Alle kan komme og lave en, eller du får en, hvor der også er sat et verdens mål på.

Kunst med klimakant
Kunstneren Erik Lindbergh, maleren af verden, stille op med sin kunst med klimakant.

Klimarobuste haver
Haver med en stor mangfoldighed af planter, træer og buske og et godt bunddække klarer sig væsentligt bedre i varmen end mere åbne haver med meget græs og bar jord. Derudover er de også bedre til at lagre kvælstof.
Kom og hør om, hvordan du kan øge havens robusthed over for klimaudfordringerne og dens evne til at lagre kulstof.
Du kan også se en helt ny verden, hvor du kommer helt tæt på dyr og planter, som du kan finde i din egen have.


 

Boder på Jernbanegade


Tøj skabt af secondhand materiale
UkendtFyn viser deres bæredygtige kollektion af unikke modeller.

Kreative projekter af udvalgte genbrugsmaterialer
Hos Crea Collection kan du se tasker, punge, clutches, penalhuse og kurve, få tips og tricks til selv at arbejde med upcycling og klimavenlige produkter eller melde dig som indsamler af genanvendelige materialer.

Upcykling af skjorter og t-shirts.
Vestfyns Husflid viser bud på upcycling af genbrugsskjorter og t-shirts, samt fortæller om foreningens initiativ i den kommende kursussæson, hvor der f.eks. oprettes en interessegruppe i upcycling af genbrugstøj. Så STOP OP, OG BRUG DET DU HAR!

Kl. 16-21: Luksus secondhand
Minikartellet har salg af børnegenbrug og luksus-secondhand til kvinder.

Kl. 16-21: FabLab
Hvor: Jernbanegade 3
FabLab Middelfart viser nye teknologier herunder 3D-printer og hjemmelavede Internet-Of-Things-devices. Derudover fremvises bud på fremtidens byhave, der er designet på FabLab Camp’en i uge 25 af elever fra kommunens folkeskoler.

Kl. 18.00 - 20.00: Sy og forny genbrugstøj
Hvor: Jernbanegade 3
Lise Vandborg, blogger, instagrammer og tidligere vinder af TV-programmet "Nybyggerne", guider og inspirerer til nyt genbrugstøj.

En af jordklodens største miljøsyndere er tøjindustrien. For at være god ved vores klode, er det en rigtig fin idé med genbrugstøj. Til denne workshop kan du forvandle gamle klude til fede outfits og accessories. Enten kan du medbringe tøj hjemmefra som du redesigner eller der er genbrugstøj til eventen. Lise og Sofie hjælper, guider og inspirerer undervejs, men det er i sidste ende dig, der er designeren.”

Genbrugsmarked
Hvor: Jernbanegade 3
Kom og køb udvalgt genbrugstøj til billige priser.

Kl. 19.00 – Klimasamtale: Klæd dig på for klimaet
Deltagere: Modeforskeren Ulla Ræbild, Designskolen Kolding, Butiksindehaver Liset Skov, Minikartellet Middelfart, Antropolog Stine B. Helles, Samfunds- og forretningsudvikler, iværksætter og politiker, Formand for Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Mikkel Dragmose-Hansen (F)
Moderator: Brobygger og direktør Lene Lawaetz, Brobygning Middelfart.

Hvad kan du som forbruger gøre, for at din garderobe bliver mere bæredygtig. Hvad kan vi sammen gøre for, at Middelfart bliver førende inden for salg og genbrug af bæredygtigt tøj?

 


Boder på Østergade ved rådhuset

Prøv en elbil
Her har du mulighed for at opleve hvor sjovt og nemt det er at køre i en elbil. Foreningen Elbilby har inviteret deres medlemmer til at deltage med private elbiler. De vil fortælle om, hvor godt elbilerne fungerer i praksis – og så vil de også byde på en køretur.

Fremtidens skrald, sortering og Quiz
Hvad smed vi ud for årtier siden, hvad smider vi ud nu, og hvad vil vi smide ud om 10 år?
Affald & Genbrug viser hvordan skraldespande, og vores syn på affald har ændret sig gennem tiden, men også hvordan udviklingen i hvad vi forbruger påvirker hvad vi  smider ud, og spørger hvad du vil smide ud om 10 år?
Hvad har vi gjordet ved skraldet gennem tiderne, og hvad kommer der sandsynligvis til at ske med det i fremtiden?

Fremtidens skraldebil med 2 rum til affald
Affald & Genbrug viser den nyeste skraldebil frem. Den har 2 rum, så 2 slags affald kan holdes adskilt, og afleveres til behandling eller genanvendelse 2 forskellige steder. Du kan også se hvordan de nye skraldespande med 2 rum bliver tømt, så det sorterede affald ikke bliver blandet, og prøve at sidde i førerhuset på den store skraldebil.

Naturpark Lillebælt
Få smag for Lillebælt og hør om livet som havbonde!

Plantefars
Hvilken mad kan du lave af plantefars, og hvordan smager det?

Genbrug af plastic og jern
Se paller med indsamlet plastic og jern og find ud af, hvordan det genbruges, og hvad det genbruges til.

Plastic Fantastic - Udstilling
Coop's Plastic Fantastic udstilling, som også var at finde på årets folkemøde på Bornholm.

Klimapyramiden
Du kender nok madpyramiden, men har du hørt om klimapyramiden? Kom og få din egen udgave.

For godt til at smide ud
1/3 af alt mad spildes, hvilket påvirker vores klima. Faktisk udgør madspild hele 8% af det samlede CO2 udslip, og det skal der laves om på! Besøg Too Good To Go standen og bliv inspireret til hvordan du kan tage del i kampen mod madspild allerede i dag. Du kan lære mere om hvordan vi mindsker madspild med bl.a. Kvickly Middelfart, hvorfor "bedst før" bliver til "bedst før, ofte god efter" på en stor del af de fødevarer du finder i supermarkedet og hvordan dine børn kan lære mere om madspild i skolen. 

16.30 Udfordring madspild
Kom og vær med til at lave lækre smagsprøver af mad, der er tæt på sidste salgsdato. Klimafolkemødet stiller med telt, faciliteter og en madkyndig leder. Byens supermarkeder leverer råvarerne til menuen.

Kl. 17.00 – 19.00: Insekter på menuen
Kig forbi og smag selv!
Insekter er både sunde og bæredygtige, og så smager de oven i købet godt! Kig forbi til pop-up madkursus og insektsmagning, når insektkok, Charlotte Bay, fortæller og instruerer. Kurset er både for voksne og børn.