Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Program for klimafolkemødet 2019


Igen i år bliver Middelfart Midtby centrum for et folkemøde, der skal inspirere borgere, foreninger, virksomheder, politikere og andre aktører på klimaområdet til at arbejde for et sundt klima.

Vi er i fuld gang med dagens program og kan allerede nu afsløre, at der vil være massevis af debatter, taler, boder og aktiviteter med klimaet i centrum. Klimafolkemødet 2019 vil nemlig være det hidtil største folkemøde.

Blandt årets gæster er flere politikere – lokale som nationale – herunder  fhv. minister og formand for FN's generalforsamling Mogens Lykketoft (S). Også fhv. miljøminister og EU-kommisær, Connie Hedegaard, er blandt gæsterne. Connie Hedegaard er officiel klimaambassadør for Middelfart Kommune.


Program:

Klokken 16.00 – 20.00
KulturØpladsen,  Østergade, Jernbanegade og pladsen foran Kvickly er fyldt med boder, hvor du kan finde inspiration til, hvad du kan gøre for klimaet og blive klogere på, hvilke projekter, der allerede er i gang.

Samtaler:

På KulturØpladsen vil to samtaletelte være centrum for debat, diskussion og samtaler om en klimavenlig fremtid.

Kl. 16.00 – Det blå telt
Samtale: Middelfart og monopolet.
En bred diskussion om klima, verdensmål og kommunernes rolle.

Kl. 16.16 – Det grønne telt
Samtale: Lokal klimahandling NU!

Kl. 17.00 – Det blå telt
Samtale: Cirkulær økonomi - sund fornuft for vores miljø og for vores pengepung
Cirkulær økonomi handler om at gøre væksten bæredygtig. At bruge vores naturressourcer og designe vores produkter på en måde, så råvarer, der er udvundet, bruges så fornuftigt og så mange gange som muligt. Og ikke ender på en losseplads, men i et nyt produkt. En omstilling til en mere cirkulær økonomi rummer ikke kun et stort potentiale for miljøet, men også helt nye muligheder for virksomhederne – muligheder, der kan skabe nye arbejdspladser og give konkurrencemæssige fordele internationalt. Alle pile peger lige nu på fremme af cirkulær økonomi - men hvordan skaber vi sammen de rammebetingelser og incitamenter, der kan sætte yderligere skub i udviklingen?

Kl. 17.00 – Det grønne telt
Samtale: Træf det bæredygtige madvalg.

Kl. 17.45 – Det grønne telt
Samtale: Brug, forbrug og genbrug.

Kl. 18.00 – Det blå telt
Uddeling af Klimastafetten: Borgmester Johannes Lundsfryd Jensen og klimaambassadør Connie Hedegaard overækker årets Klimastafet.

Kl. 18.30 – Det grønne telt
Samtale: Klimafællesskaber – sådan gør vi.
Lokale initiativer for grøn omstilling er afgørende for succes. Vi ser nærmere på ”Sol over Brenderup”, hvor lokale ildsjæle vil skabe en solcellepark på det, der svarer til 1½ fodboldbane. Hvordan griber de det an? Hvad kan man gøre? Samtalen kommer også med tips og ideer fra andre succesfulde klimaprojekter i Kommunen.

Kl. 19.00 – Jernbanegade
Klæd dig på for klimaet

Kl. 19.00 – Det blå telt
Samtale: Bæredygtigt byggeri og byplanlægning.

Kl. 19.15 – Det grønne telt
Samtale: Generationerne for en klimavenlig fremtid.
Tid og tidsperspektiv kan variere afhængigt af, hvor man er i livet. Vi taler om tid til klimahandling med unge og ældre. Er der forskel på opfattelse af, hvor travlt vi har med den grønne omstilling, og er man mere eller mindre forpligtiget til klimahandling afhængig af, hvor man er i livet?
Klimamøde2


Boder på KulturØpladsen

Klimasamtaler - spil samtalespillet
Her behøver du ikke at være ekspert på energi, C02-udledning og bæredygtige valg for at deltage i en klimasamtale. Læg din brik på det emne, du gerne vil snakke om, og så sætter ordstyreren samtalen i gang. Her er ingen rigtige eller forkerte svar: målet er dialog og samtale.

Klimalaboratoriet – Næste generation
Bliv klogere på ”Klimalaboratoriet – Næste generation”, som er navnet på projektet, hvor kommunens skoler sammen med lokale virksomheder, Børn-, Unge- og Fritidsforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen udvikler et undervisningsspor, der skal gøre eleverne på mellemtrin og overbygning bevidste om klimaet og de mekanismer, der påvirker det positivt og negativt. Boden passes af lokale politikere fra Skoleudvalget.

Hvordan beskytter vi vores grundvand?
Rent og rigeligt drikkevand er en unik ressource, som vi skal passe på! Kom og hør om, hvordan jorden kan beskytte sig selv, og test selv, hvilke jordtyper der har en god beskyttelse. Hvordan har drikkevandet det i Middelfart kommune? Er der vand nok til at fylde svømmebassinet, og skal vi være bange for pesticider i drikkevandet?

Giftfri have

Grøn fjernvarme
Middelfart Fjernvarme - kommunens største fjervarmeværk – inviterer til en snak om fjernvarme.
Der gives gode spare-råd, så du kan blive klogere på, hvordan du selv kan spare på varmen.
Download e-forsynings app’en og hold øje med dit eget varmeforbrug.

Vild med vilje
Middelfart Gymnasium & HF vil fortælle om deres bæredygtighedsprojekter – f.eks. ’Vild med vilje’, der forvandler jordstykket vest for skolen til et stykke rigt og mangfoldigt natur. Det er det første gymnasium i Danmark, der er med i bevægelsen ’Vild Med Vilje’, der handler om at skabe en vild og rig natur i Danmark - ved faktisk ikke at gøre noget som helst!

Vandkassen
Kan du kontrollere vandet? Hvor løber vandet hen? Udforsk "Vandkassen" og se, om du kan hjælpe vandet det rette sted hen.

Planlægning af ny bæredygtig bydel i Middelfart
Middelfart Kommune har sat gang i en vision- og udviklingsplan for en ny bæredygtig og selvforsynende bydel. Den ny bydel skal fungere som et eksempelprojekt hvor nye teknologier integreres i attraktive boligbebyggelse og hvor de bæredygtige løsninger bliver en del af områdets identitet og servicetilbud til beboerne.

Bæredygtigt cirkulært byggeri med genbrugte byggematerialer
Der er et enormt potentiale for at nedbringe den globale CO2 udledning ved at genbruge byggematerialer, frem for at producere nye. Kom og vær med til ved håndkraft at rense kalkmørtel af en håndfuld gamle mursten og prøv at stable de afrensede sten på paller, så de er klar til at blive muret op igen.

TrÆls
Initiativet TrÆls tænker cirkulært i den måde, de producerer produkter på. De bruger alt fra gamle materialer til rest- og overskudstræ, engangspaller, spildtræ, nedrivningsmaterialer m.m. - stort set alt kan genanvendes. Materialerne kommer fra mange forskellige steder. Blandt andet har de lavet genbrugsmøbler af træ fra en gammel ejendom i Båring.

KlimaByen
KlimaByen i Middelfart er Danmarks største demonstrationsprojekt for byudvikling gennem klimatilpasning. Hør om etaperne i KlimaByen, hvilke udfordringer og løsninger, der er valgt for de forskellige områdetyper: Villakvarterer, rekreative områder, kirkegårde samt byens historiske bykerne og havn.

FN’s 17. verdensmål
Verdensmålene udgør 17 konkrete mål og 169 delmål, som forpligter alle FN’s 193 medlemslande til helt at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst. Til Folkemødet om fremtidens klima kan du blive klogere på verdensmålene.

Sail For the Goals
I 'Sail For The Goals' mødes virksomheder og skoler på vandet i Naturpark Lillebælt ved KulturØen i Middelfart. Her dystes med det fælles mål, at oplyse om vigtigheden i de 17 verdensmål.

Hvert hold har udvalgt det mål, de synes er vigtigst, og som de vil kæmpe for, og de bærer dagen igennem et flag, som symboliserer netop deres mål. Der sejles i 37-fods toptunede Match Race både, der bemandes af 5-6 personer + en instruktør. Med sig har de en topsejler, som kan hjælpe dem og som vil sikre at regler og sikkerhed overholdes. Men når de sejler ræs, er det virksomheden selv, der bemander alle pladser og tager beslutninger.

Bedsteforældrenes Klimaaktion
Kan man være for gammel til at gå op i klimaforandringerne? Nej, siger Bedsteforældrenes Klimaaktion. Kom og hør deres bud på, hvordan alle generationer arbejder for at løse klimakrisen. Bedsteforældrenes Klimaaktion vil sætte fokus på klimaet, få politikerne til at tage ansvar og handle på det og sikre børnebørnene en god fremtid.

Klimalaboratoriet – hvad gør Middelfart Kommune?
Kom og mød klimaledelsen i Middelfart Kommune, hør hvad vi har gjort og kom med dit bud på byrådets fremtidige politik. Boden passes af lokale politikere fra Teknisk Udvalg og Miljø- og energiudvalget i samarbejde.

CLEAN’s energitrailer
Vi åbner CLEAN’s energitrailer, der er spækket med grønne løsninger til inspiration for dig. Lad os tage en uvildig snak om dine muligheder for at vende forbrugsudgifterne til en reel investering i boligen. Energihåndværker og energirådgiver Jørgen P. Jensen fra den lokale virksomhed Niels E. Jensen står klar til at svare på dine spørgsmål.

Del bilen og KørMed
Hvordan kan vi gøre livet lettere – på en miljøvenlig måde? Vores transport mellem hjem og skole, arbejde, fritidsaktiviteter er et sted at starte! Middelfart Kommune har derfor - sammen med blandt andet lokalområderne Føns, Husby-Tanderup og Røjlehalvøen – sat gang i samkørselsprojektet KørMed. Kom og hør hvad KørMed består af, og hvilke løsninger vi tester med borgerne her i efteråret. Måske har du lyst til at melde dig til at være med til at teste? Eller bliver inspireret til selv at starte samkørsel op, der hvor du bor?

Soldrevne gadelamper
Ole Bo Laursen og Jan Jacobsen fra Grøn Vedvarende Energi (GVE) har i samarbejde med Middelfart Kommune udviklet soldrevne gadelamper.

Microgreens Danmark og Gro Lys

Regnvand som ressource
Oversvømmelser i tætte byområder under skybrud er en stor udfordring i mange byer. Ved at udnytte vejopbygning, private haver og grønne arealer til opmagasinering kan regnvandet i stedet ændres til en ressource, og bruges i private haver og til vanding af træer langs vejene. LAR-regulatoren er udviklet af HydroSystems i Middelfart til at styre vandet ved store regnskyl.

Kom og se, hvordan LAR-regulatoren ser ud, og hør, hvordan regnvandet kan blive en ressource for alle grundejere.

Miljøvenlig pakkedistribution
Fremtidens miljøvenlige byer skal ikke fyldes med pakke- og fragtbiler, der alle køre på fossilbrændstof. Fremtiden kræver en mere intelligent måde at tænke pakke distribution.
En lokal terminal udenfor bymidten og levering med el-biler (varebiler og lastbiler der er drevet på el) er måske vejen frem?
Citylogistik viser et køretøj og fortæller om planerne og visionerne.

Speakers klima Corner
- Alle i samme båd.
Klimaet påvirker os alle og er vores alles ansvar. Men hvad skal vi gøre? Hvordan skal vi gøre det - og hvorfor? Kom med din mening og ideer. Book gerne en tid eller stå klar til at hoppe om bord, når mikrofonen gives fri.

Bogbar
Biblioteket sælger ud af kasserede bøger og CD’er.


Boder på Jernbanegade Genbrugstøj og byttemarked

Tøj skabt af secondhand materiale
UkendtFyn viser deres bæredygtige kollektion af unikke modeller.

Kreative projekter af udvalgte genbrugsmaterialer
Hos Crea Collection kan du se tasker, punge, clutches, penalhuse og kurve, få tips og tricks til selv at arbejde med upcycling og klimavenlige produkter eller melde dig som indsamler af genanvendelige materialer.

FabLab
FabLab Middelfart viser nye teknologier herunder 3D-printer og hjemmelavede Internet-Of-Things-devices. Derudover fremvises bud på fremtidens byhave, der er designet på FabLab Camp’en i uge 25 af elever fra kommunens folkeskoler.

Kl. 18.00 - 20.00: Sy og forny genbrugstøj
Lise Vandborg, blogger, instagrammer og tidligere vinder af TV-programmet "Nybyggerne", guider og inspirerer til nyt genbrugstøj.

En af jordklodens største miljøsyndere er tøjindustrien. For at være god ved vores klode, er det en rigtig fin idé med genbrugstøj. Til denne workshop kan du forvandle gamle klude til fede outfits og accessories. Lise og Sofie hjælper, guider og inspirerer undervejs, men det er i sidste ende dig, der er designeren.

Kl. 19.00 – Klimasamtale: Klæd dig på for klimaet


Boder på Østergade ved rådhuset

Prøv en elbil
Her har du mulighed for at opleve hvor sjovt og nemt det er at køre i en elbil. Foreningen Elbilby har inviteret deres medlemmer til at deltage med private elbiler. De vil fortælle om, hvor godt elbilerne fungerer i praksis – og så vil de også byde på en køretur.

Fremtidens skrald, sortering og Quiz
Hvad smed vi ud for årtier siden, hvad smider vi ud nu, og hvad vil vi smide ud om 10 år?
Affald & Genbrug viser hvordan skraldespande, og vores syn på affald har ændret sig gennem tiden, men også hvordan udviklingen i hvad vi forbruger påvirker hvad vi  smider ud, og spørger hvad du vil smide ud om 10 år?
Hvad har vi gjordet ved skraldet gennem tiderne, og hvad kommer der sandsynligvis til at ske med det i fremtiden?

Fremtidens skraldebil med 2 rum til affald
Affald & Genbrug viser den nyeste skraldebil frem. Den har 2 rum, så 2 slags affald kan holdes adskilt, og afleveres til behandling eller genanvendelse 2 forskellige steder. Du kan også se hvordan de nye skraldespande med 2 rum bliver tømt, så det sorterede affald ikke bliver blandet, og prøve at sidde i førerhuset på den store skraldebil.

Naturpark Lillebælt
Få smag for Lillebælt og hør om livet som havbonde!

Plantefars
Hvilken mad kan du lave af plantefars, og hvordan smager det?

Kl. 17.00 – 19.00: Insekter på menuen
Kig forbi og smag selv!
Insekter er både sunde og bæredygtige, og så smager de oven i købet godt! Kig forbi til pop-up madkursus og insektsmagning, når insektkok, Charlotte Bay, fortæller og instruerer. Kurset er både for voksne og børn.